r&j_loggapng

VÄLKOMMEN TILL R&J BYGG

Engagemang och
lagarbete ger
oss nöjda kunder

Erfarenhet

Medarbetare

Helhetsåtaganden

Pågående och avslutade projekt

PÅGÅENDE PROJEKT

Vi bygger Gävles nya padelarena

AVSLUTAT PROJEKT

Två radhuslängor i Älvkarleby